Home » » Kimyanın Alt Dalları

Kimyanın Alt Dalları

Kimya; Genel olarak maddeyi inceleyen bilim dalıdır. Yeni maddelerin sentezlenmesi, özelliklerinin incelenmesi ve kullanım niteliklerinin artırılması gibi alanlarda çalışmalar yapar. Pozitif bilim sınıfına giren kimya bir çok alanda incelemeler yaparak gündelik hayatın kolaylaştırılmasına da katkı sağlar.

Kimyanın bazı alt dalları ve inceleme alanları aşağıdadır. Organik Kimya; Karbon kimyası olarak bilinir, H,O,N,P,Cl,S gibi elementlerin C ile yaptığı bileşikleri incelemektedir. İlaçlar, besinler plastikler vb.

Anorganik Kimya: Organik olmayan bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını incelemektedir. Mineraller, su,tuzlar, metaller, büyük oranda asitler ki organik olan asitlerde var, bazlar ametaller.

Fizikokimya; Kimyasala sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini incelemektedir. Reaksiyon hızı, reaksiyon mekanizması vb.

Analitik Kimya: Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün niteliğini ve niceliğini incelemektedir. Kimyasal bir örnekteki bileşenlerin belirlenmesi, ayrılması ve miktarlarının ölçülmesi ile ilgilenir.

Biyokimya: Canlı organizmalarda bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve etkileşimlerini inceler. İdrar ve kan gibi vücut sıvılarının bileşimlerindeki değişimleri inceleyerek teşhise yardım eder.

Polimer Kimyası: Polimer moleküllerin yapısını ve reaksiyonlarını incelemektedir. Plastikler, kumaşlar kaplamalar vb.

Çevre Kimyası: Kimyasal maddelerin yol açtığı çevre kirliliğini ve bu kirliliğin önlenmesi için alınacak tedbirleri inceler. Biyokimyasal döngüler gibi.

Elektrokimya: Maddenin elektriksel yapısını, elektrik enerjisi ile kimyasal değişmeler arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Elektronik bir iletken ile iyonik bir iletken arasında gerçekleşen reaksiyonlarla ilgilenir. Pil yapımı, metallerin arıtımı vb.

Gıda Kimyası: Besin  maddelerinin kimyasal yapılarını ve organizmalardaki işlevlerini inceler. Konserveler vb.

Tıbbi (Medikal) Kimya: Kimyasal maddelerin, hastalıkların tedavisinde kullanılmasını ve tedavi mekanizmasını inceler.

Nükleer Kimya: Atom altı taneciklerin atomu nasıl oluşturduklarını inceler.

Endüstriyel Kimya: Endüstrideki kimyasal işlemleri inceler. Boyalar vb.

Adli kimya: Suç ve suçluları ortaya çıkarmada kullanılır. Sporcuların doping yapıp yapmadığını kontrol etmek için gerekli kimyasal işlemlerle ilgilenir.

Termokimya: Kimyasal reaksiyonların ısı ile olan ilişkisini inceler.


7 yorum:

Youtube Kanalımız

Youtube Kanalımız
Konu Anlatım Videoları için Kanalımıza Abone Olunuz

En Çok İncelenenler

.comment-content a {display: none;}